Welkom op mijn website
'Gespecialiseerde Kunstzinnige Aandacht'

Een impressie van een buitenoptreden In Lochem tijdens Corona.
Gelukkig mogen we weer binnen optreden.

Voor wie is deze website?
Ben jij werkzaam in de ouderenzorg?
Ben jij mantelzorger?
Woon jij samen met een partner of ouder die chronisch ziek of dement is?
DAN BEN JIJ HIER GOED.

Placeholder Picture

 'Gespecialiseerde Kunstzinnige Aandacht'
Vanuit mijn professie als zangeres en tekentherapeut heb ik mij gespecialiseerd in kunstzinnig omgaan met ouderen, mensen met een chronische aandoening en mensen met dementie.

Het is duidelijk dat deze groepen meer gespecialiseerde 'kunstzinnige'aandacht nodig hebben. Met het verdwijnen van de bejaardenhuizen, verpleeghuizen etcetera komt deze aandacht steeds meer neer op familie en de mantelzorgers.

Placeholder Picture

Op deze website lees je over mijn werkwijze en hoe jij zelf getraind kunt worden om naast de reguliere zorg ook kunstzinnig aan het werk te gaan met deze groepen.

Levens'kunst' en Dementie
Inmiddels werk ik alweer een aantal jaren actief 'kunstzinnig' met mensen met dementie. Het was en is nog steeds een ontdekkingstocht naar:
'wat kunnen ze nog'
'wat weten ze nog'
'waar beleven ze nog plezier aan'
'wat geeft nog een gevoel van er toe te doen'.

Het blijkt een hele 'kunst' om iedereen die een beginnend dan wel verder gevorderd stadium van dementie heeft te begeleiden en nog een beetje plezier in 'leven' te laten ontdekken.

Placeholder Picture

Als kinderen of partners van een ouder of partner met dementie word je overvallen en soms sta je met de rug tegen de muur. Hoe gaan we om met ... ? Vanuit verschillende instanties word je op weg geholpen wat betreft verzorging en medicatie. Maar er komt meer bij kijken: er is ook behoefte aan psychische en gevoelsmatige verzorging.
Dat hebben deze mensen nodig om zich nog MENS te voelen!

Placeholder Picture

KUNST
Onder kunst wordt meestal alles verstaan dat vanuit creativiteit ontworpen en gemaakt wordt.
SchilderKUNST 
BouwKUNST
TekenKUNST
ZangKUNST
etcetera 
Wat ik in de afgelopen jaren ontdekte, is dat door alles tot KUNST te verheffen het hele leven KUNST is:
- Het drinken van een kopje koffie
- Het steken opzetten voor een breiwerkje
- Het opnoemen van de tafel van 3
- Het meezingen van 'Berend Botje'

Elke week opnieuw mag ik ervaren wat het met mensen met dementie doet om te zingen, te tekenen, te schilderen, de tafels op te zeggen, maar ook spreekwoorden aan te kunnen vullen en te kunnen vertellen wat de betekenis van die spreekwoorden is.
En echt, dat kunnen ze, met de juiste begeleiding!

Ouderen en chronisch zieken
Wat ik in zet voor mensen met dementie zet ik ook in voor ouderen en chronisch zieken. Ik doe dit op een iets andere manier, maar wel met dezelfde zorg en aandacht

TRAINING
Om beter op een kunstzinnige manier met chronisch zieken, mensen met dementie en ouderen om te kunnen gaan, heb ik een training opgezet. Meer informatie hierover op de pagina training.

LEZING
Tijdens een interactieve lezing voor mantelzorgers, partners van, kinderen van of verpleegkundig personeel vertel ik hoe ik werk en hoe ik hieruit een training heb opgezet. Deze lezing geef ik overal in het land. Zie de pagina lezing

TRAINING
Met deze training kan ieder die in contact staat met chronisch zieken, mensen met dementie of ouderen op een kunstzinnige manier het contact verdiepen en waar nodig verbeteren. 

Meer informatie training
Placeholder Picture

De KUNST van het aanraken
en het noemen bij de voornaam

Er is al veel onderzoek gedaan naar de ziekte van Alzheimer en dementie in het algemeen. We weten inmiddels dat we er eigenlijk nog niet zoveel vanaf weten en er nog niet echt iets aan kunnen doen. Iedereen kan deze verschijnselen krijgen. Het is geen besmettelijke ziekte. Wel kan het in de genen zitten, al is dit ook nog niet echt duidelijk.

Er is eveneens al veel onderzoek gedaan naar hoe we om kunnen en ‘moeten’ gaan met mensen met dementie. Er zijn boeken vol geschreven over de verschillende vormen van dementie.

Eén ding blijft echter voor alle mensen die hier onder lijden hetzelfde. Raak de mensen aan en noem ze bij de naam die ze bij de geboorte gekregen hebben. Hierdoor kennen en herkennen ze zichzelf en vaak ook de ander. Een aanraking blijven ze zich herinneren.

OPTREDEN
Ik heb zelf als zangeres een muziekprogramma waarmee ik optreed in tehuizen voor chronisch zieken, mensen met dementie of ouderen. Kijk op de pagina optreden voor de mogelijkheden.